TJSEO LÀ BLOG TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT HAY VỀ DIGITAL MARKETING, CÁC KIẾN THỨC VỀ SEO, SEM, ADWORDS, FACEBOOK ADS

Từ tìm kiếm Insight đến chạy QC bán hàng hiệu quả

Từ tìm kiếm Insight đến chạy QC bán hàng hiệu quả

TIP 1: 4 bước Nuôi và Tìm kiếm Insight, Interest bất cứ sản phẩm nào

Bước 1: Lập 1 tài khoản facebook mới nguyên. Chạy 1 profile trình duyệt riêng.

Bước 2: Tìm kiếm, like các page, group sản phẩm của bạn. (bước này thực hiện trong 1 vài ngày research)

Bước 3: Vô link sau: http://bit.ly/sothich

Bước 4: Test

Hoặc nhanh hơn:
Có thể mượn máy khách hàng tiềm năng, bạn bè rồi vô bước 3 luôn.

TIP 2:  Cách chạy quảng cáo bán hàng trên Facebook hiệu quả

Bạn tìm các đối tượng có RTB - lý do mua khác nhau rồi viết thật rõ RTB ra để ai cũng thấy

Mỗi lần mỗi đối tượng chỉ dùng 1 RTB thôi và phải thêm vài dòng giải thích các RTB ấy

Ảnh và video phải cho khách thấy RTB và hiệu quả của nó hoặc hậu quả nếu không giải quyết nó

Kế đến là tìm các RTBelive của từng đối tượng mà làm như thế

Cái sản phẩm nào RTbelive là RTB thì phải đảo nó làm chính

Kế đến là phải tìm RTAttention nếu các RTB và RTBelive nó kém. RTA là wording và concept, concept hay thì tốt không thì Sài wording thay thế nếu bí !

Nhiều khi RTA lại quan trọng hơn RTB và RTBelive

cTA cuối cùng cũng rất quan trọng và kỹ thuật chạy ads là một phần trong CTa

Rồi mới cần phải am hiểu chiến lược chia để nuôi RTA-RTB-RTBelive từ từ hay săn bắn ngay Aida trên 1 ads.

Đấy bí quyết chạy Facebook ads là chỉ có thế

Tác giả: Bình Nguyễn - Tuan Ha

Sử dụng Google Search để tìm ảnh miễn phí bản quyền

Các công cụ hữu ích hỗ trợ Online Marketing