TJSEO LÀ BLOG TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT HAY VỀ DIGITAL MARKETING, CÁC KIẾN THỨC VỀ SEO, SEM, ADWORDS, FACEBOOK ADS

Q&A: Thương hiệu cá nhân vs Thương hiệu công ty

Q&A: Thương hiệu cá nhân vs Thương hiệu công ty

Chuyên mục Q&A
Thương hiệu cá nhân vs Thương hiệu công ty.

Câu 1
Thương hiệu cá nhân mạnh giúp công ty nhiều khách hàng. Làm thế nào vẫn nhiều khách hàng nhưng không cần dùng đến uy tín người đứng đầu?

Thương hiệu công ty luôn cần đặt trên tên tuổi của bất kỳ cá nhân nào. Việc giảm phụ thuộc vào cá nhân cần hoạch định thành lộ trình. Quan trọng nhất là đào tạo người thay thế. Làm tốt khâu này cần lãnh đạo có tầm nhìn và biết hy sinh. Lựa chọn sai người kế nhiệm là một thảm họa. Man United mất uy nghiêm trọng vì Moyes và Van Gaal là bài học kinh điển.

Câu 2
Thương hiệu cá nhân cho lãnh đạo hoặc quản lý khác thương hiệu cá nhân cho cá nhân bình thường chỗ nào?

Khác về đối tượng "khách hàng" tiêu chí đánh giá. Thương hiệu cá nhân cho lãnh đạo là bắt buộc và cần hoạch định nghiêm túc. Thành công của lãnh đạo được đo lường bằng thành công của tổ chức. Cá nhân có thể sống theo cách họ thích. Lãnh đạo cần hành xử theo chuẩn mực hệ giá trị của tổ chức.

Câu 3
Tính cách nào quyết định thành công của một cá nhân trong công việc và cuộc sống?
Có 5 tính cách quan trọng (theo kết quả nghiên cứu). Một trong số đó rất đáng lưu tâm: neuroticism (khả năng sống chung với những điều khó chịu, bất công) và agreebleness (tính bao dung)

Buổi worshop nội bộ hôm nay dành riêng cho các thành viên group nhóm Brand walkets (cựu học viên Plato và các lớp Brand) rất thú vị. Các bạn đặt nhiều câu hỏi rất hay.

Hẹn gặp lần sau.

Tác giả: Sơn Đức Nguyễn

Digital Marketing - Ai thấu hiểu?

Đôi khi đối thủ cũng là một kiểu bạn