Với Facebook, target càng chính xác đối tượng mà doanh nghiệp, cửa hàng hướng đến thì càng được gọi là “chuẩn”, thông qua các đặc điểm nhân khẩu học, vị trí, sở thích, hành vi, thiết bị sử dụng, các mối quan hệ,…